Prince Charles, pinasalamatan ang mga pinoy nurse at health workers sa UK

Prince Charles, pinasalamatan ang mga pinoy nurse at health workers sa UK

More From Dailymotion

More From Dailymotion

World News